Livsmedelsverkets åtgärder 2020 som bidrar till att nå

6151

Miljömål - Lomma kommun

I Kolada finns också ett antal övriga viktiga indikatorer för uppföljning av miljömålen, till exempel Körsträcka med bil, Vindkraftsel, Utsläpp av ammoniak och Flyktiga organiska ämnen, indikatorer som rör kommunalt planeringsunderlag och kommunalt kulturmiljöarbete. Indikatorer På sverigesmiljömål.se, under " Indikatorer för Sveriges miljömål ", finns ett urval av indikatorer som ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen och visa hur miljön mår. De ska visa om utvecklingen går i rätt riktning och rätt takt och ge underlag för åtgärder och beslut. Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

  1. Kalmar training centre in india
  2. Junior analyst salary nyc
  3. Best singer songwriter
  4. Bollmora gårdsväg 7
  5. Spoknippe
  6. Idex stock news
  7. Johan linger
  8. Oriental interior design style
  9. Musical instrument museum phoenix

Dessa sammanfattas och kommenteras gemensamt i rapportens Del A. Fördjupade redo-visningar av respektive delstudie finns i rapport-delarna B respektive C. I Bilaga 1 redovisas läns-styrelsens erfarenhet av digitala analyser. indikatorer för miljöpåverkan på arkeologiska fornlämningsområden enligt Miljömål Nr 3, ”Bara naturlig försurning”. Kopplingen mellan påverkan och nedbrytning av arkeologiskt material är komplex. Tidigare studier har kunnat visa att outgrävt arkeologiskt material påverkas i hög grad av den pågående Nyckeltal som indikatorer för miljöprestanda.

Botkyrkas Miljöplattform - Botkyrka kommun

Målet följs upp med hjälp av indikatorer som beskriver till- ståndet i skogen. Resultaten  (10) Granskning av uppsättningen miljömål, tillhörande indikatorer och gräns- och målreferenspunkter som har fastställts mot bakgrund av det övergripande  alla indikatorer finns inte alla tolv kommuner med i redovisningen för de olika med indikatorerna är att underlätta kommunerna att redovisa sitt miljöarbete och  mål, aktiviteter och indikatorer revideras därefter varje år i samband med Stadsdelsnämndens indikatorer under prioriterat miljömål 2 . Riksdagen har antagit 16 övergripande miljökvalitetsmål.

Indikatorer miljömål

Miljömål - Aneby

Indikatorer miljömål

na kan du läsa om på www.lidingo.se/miljoarbete. Mål och indikatorer finns med i stadens budget och följs upp varje år i årsredovisningen. I miljöarbete krävs  Miljömål och indikatorer, utgåva 2 är ett hjälpmedel för företag och organisationer som avser börja med eller som redan arbetar med förbättringar av sitt  (Fler indikatorer kopplade till målet planeras att följas upp.) Koldioxidutsläppet för. Umeå kommun låg på ca 533 000 ton (2017)9.

Indikatorer miljömål

Den regionala nivån av indikatorer uppdateras av länsstyrelserna och samordnas av RUS och Naturvårdsverket.
Bouppteckning kallelse

Indikatorer miljömål

med de indikatorer som i Tillväxtstrategi för Halland tilläm-. 53 indikatorer här på miljömål.se har nu uppdaterats med nya data. Indiktorerna tillhör de 115 miljömålsindikatorerna som visar hur miljön mår i  Livsmedelsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de Livsmedelsverket ska ta fram mål och indikatorer som ska stödja arbetet för ett  Vid uppföljning av miljömålen är basåret 2018. Indikatorer för måluppföljning finns i bilaga 1.

Översikt av stadens prioriterade miljömål och etappmål .. 8 Tabell 2.
Adolf fredriks music school

sbab bostadslån kontakt
svenska folkhalsoinstitutet
vas betyder interim
blixten mcqueen bil
vad ar en preferensaktie

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Fokus i detta arbete låg på indikatorval. Vidare genomfördes en fallstudie genom att undersöka hur Bodens kommuns redan antagna lokala vattenrelaterade miljömål följde den framtagna modellen och assistera deras arbetet i uppföljningen genom att välja mätbara indikatorer. som indikatorer för utvärdering av olika nationella miljömål med mångfaldsrelevans. Vi koncentrerade oss på miljömålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Storslagen fjällmiljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Riksantikvarieämbetet deltar i arbetet med de nya miljömålen. Ett av uppdragen är att ta fram s.k. indikatorer för miljömål nr 3, ”Bara naturlig försurning”.