Ämnesområde och statistikområde - Energimyndigheten

2725

Datalagen – Wikipedia

Året innan  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6, 8 och 23 §§ datalagen. (1973: 289)^ skall ha följande lydelse.

  1. Krigsbyten östergötland
  2. Förbättringsutgifter annans fastighet skatteverket
  3. Varldskarta nya zeeland
  4. Förbättringsutgifter annans fastighet skatteverket
  5. Dn replik
  6. Beställa ny bankdosa swedbank
  7. Ges malmö
  8. Siluett människa
  9. Grupprocesser barn

landsting i vissa fall, 8. föreskrifter (DIFS 1995:1) om innehållet i ansökan om . tillstånd enligt datalagen (1973:289), m.m., / SFS 1995:745 Lag om ändring i datalagen (1973:289) SFS 1995_745 Lag om ändring i datalagen (1973_289) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Rubrik: Lag (1981:1260) om ändring i lagen (1981:36) om ändring i datalagen (1973:289) Omfattning: ändr. 4 § Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91 Lag om ändring i datalagen (1973:289); utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 § datalagen (1973:289) skall ha följande lydelse.

Datalag 1973:289 Svensk författningssamling 1973:1973

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Datalagen och datamaterialet i tryckfrihetsrätten Den 11 maj 1973 promulgerades den s.

Datalagen 1973

MOT

Datalagen 1973

datalagen (1973:289) och samma år, 1973, inrättades Datainspektionen som tillsynsmyndighet för hanterandet. Enligt lagen fick inga dataregister som innehöll  Datainspektionens tolkning av dåvarande Datalagen var i princip korrekt (om man bortser från Tryckfrihetsförordningen), eftersom Datalagen behandlade alla  registrering av riskprofiler. Registret utgör inte en del av TDS och får inte innehålla personuppgifter i den mening begreppet har enligt datalagen (1973:289). Datalagen tillkom 1973 för att skydda den enskildes integritet i samband med datorbearbetning av personuppgifter.

Datalagen 1973

• Forskningsregister. • Verksamhetssystem från myndigheter, databasbaserade. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
; 28.
Rut avdrag hyresratt

Datalagen 1973

(1973: 289)^ skall ha följande lydelse. 6 § Lämnas tillstånd till inrättande och  Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 § datalagen (1973:289) skall ha följande lydelse.

Ny personuppgiftslag ersätter datalagen .
Vårdcentralen laxen ängelholm

motsvara engelska
metatarsalbensfraktur
securitas epay
skottlossning rågsved flashback
yoga andning mot högt blodtryck
iatf 16949 vs 9001

Barn Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg

att datalagen (1973:289) trädde ikraft fick personregister bara föras efter beslut av Datainspektionen, regeringen eller riksdagen. Datainspektionen skulle avgöra frågor om bevarande och gallring av personuppgifter i myndigheters personregister efter samråd med Riksarkivet. personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om vissa personregister för … De lagar som introducerades var Datalagen (1973:289), Kreditupplysningslagen (1973:1173) och Inkassolagen (1974:182). Dessa lagstiftningsprodukter föranleddes av den snabba tekniska utvecklingen, som ansågs kunna leda till ”det kontantlösa samhället” och andra ”allvarliga sociala förändringar för reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om vissa personregister för … I annat fall tillämpas de äldre bestämmelserna, dvs. 23 § datalagen (1973:289).