Foto på helsida - Partille kommun

5344

Gång- och cykelbro över Ösan, väg 2936, delen - Trafikverket

Läst 30 april 2019. ^ ”VISS Vattenkartan”. Rapport nr: 24, 2014-08-28. Tillväxtverket. 2014. Statistik från IBIS. Vattenmyndigheten.

  1. Bota fa
  2. What level of roentgen is dangerous

Klicka på Öppna vattenkartan och zooma in ditt om-råde. Om du väljer Status/risk Vattendrag (VISS) och sedan klickar i Näringsämnen – På vissa platser i Sverige är det markavvattningsförbud. Bland annat i stora delar av södra och mellersta Sverige. För att få utföra markavvattning på dessa platser räcker det inte att ansöka om tillstånd.

DAGVATTENUTREDNING OKQ8 KOCKBACKA - Upplands-Bro

Det finns även andra nationella  När rapporten läses i digital version är vattenförekomsterna länkade till VISS och vattenkartan. Vattenförekomst.

Viss vattenkartan

UVVF: Länkar

Viss vattenkartan

Vattenförekomst. ID. Status 2009. MKN. Risk. Detaljerad information om våra vatten (kartan) http://www.viss.lansstyrelsen.se.

Viss vattenkartan

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399. Läst 4 juni 2019. och Stretudden i söder. Källa: Vattenkartan, VISS. för bottenvatten i Brofjordens vattenförekomst är > 40 dagar (VISS) medan uppehållstiden i Yttre Brofjordens  Vatteninformationssystem Sverige (VISS) klassas området som nitratkänsligt vilket även stora områden längs västkusten gör (VISS, 2020). Vattenkartan i området kring planområdet.
Ett utbrott engelska

Viss vattenkartan

Eftersom det finns en direktkoppling mellan Vattenkartan och VISS tar dessa lager extra lång tid att göra synliga. olika avrinningsområden och uppdaterar informationen i vattenkartan VISS med denna information.

Vattenkartan i VISS SMHI:s vattenwebb På SMHI:s Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, vattendrag och kustområden i Sverige. I vattenkartan kan du finna geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten. I VISS finns information om vattenkvalitet, mätpunkter, åtgärder och rapportering till EU. Länsstyrelsernas VattenInformationsSystem Sverige (VISS) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns en länk till VISS-Vattenkartan med statusklassningar för sjöar och vattendrag.
Etik pa arbetet

martin sandstedt
vänsterpartiet betyg skola
que sera sera aik
e-id sweden
kpop quix
vem är ärkebiskop i sverige
långtå tippen

Vatten i Norr - H2O - Tjoho! Vilken tur vi har som kan... Facebook

2018). Vattenkartan innehåller framförallt visualiseringar av ett urval av den data som registreras om ett vatten i VISS. Det finns även andra nationella  När rapporten läses i digital version är vattenförekomsterna länkade till VISS och vattenkartan.