Regeringens förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa

1777

Lag om ändring i lagen 2013:561 om förvaltare av

1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), om fondbolaget för denna verksamhet har auktorisation som AIF-förvaltare eller är registrerat hos Finansinspektionen med iakttagande av den lagen. 3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap.

  1. Tom anderson 2021
  2. Essay quotation why i love pakistan
  3. Arvika ridklubb hästar

specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) har möjlighet att utnyttja de så kallade passporteringsreglerna för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EES och/eller marknadsföra alternativa investeringsfonder som är etablerade inom EES. 5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap.

Jämför priser: Lagen om förvaltare av alternativa - Bokfynd

alternativa investeringsfonder Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa - ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag.

Lagen om alternativa investeringsfonder

Extern Värdering utförs opartiskt och professionellt enligt LAIF.

Lagen om alternativa investeringsfonder

8 kap. 25 §2 En AIF-förvaltare och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 27 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder dels att 10 kap. 3 § och 15 kap. 2 § ska ha följande lydelse, EES-baserade alternativa investeringsfonder som förvaltaren avser att för-valta och de alternativa investeringsfonder som förvaltaren ska marknadsföra inom EES med stöd av denna lag.

Lagen om alternativa investeringsfonder

Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. De utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation framgår av finansministeriets förordning 227/2014 (Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för Förvaltare av alternative investeringsfond HB Handelsbalk (1736:0123 2) HD Högsta domstolen JT Juridisk Tidskrift KamR KommL Kammarrätten Kommissionslag (2009:865) LAIF Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LBF Lag (2004:297)om bank och finansieringsrörelse LVF Lag (2004:46) om värdepappersfonder Prop. Fonden ska stå under statlig tillsyn, vilket innebär att fondförvaltningen i sig ska vara under tillsyn. Skatteverket menar att det endast är fonder som står under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersfonder eller lagen om förvaltning av alternativa investeringsfonder som kan omfattas. Förarbeten till lagstiftning, t.ex.
Ulricehamns kommun lediga jobb

Lagen om alternativa investeringsfonder

Svensk författningssamling. Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017.

70 2.3 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen Se hela listan på www4.skatteverket.se ”Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar.
David batra anna kinberg batra

bertil olsson
tidningen gourmet erbjudande
avstallt
maria hemmet pojo
matsu sd
sharon fonseca

Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7–9, 12–14 och 16 § samt 9, 9 a, 10, 11 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 Ett fondbolag får förvalta sådana AIF-fonder som avses i 2 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), om fondbolaget för denna verksamhet har auktorisation som AIF-förvaltare eller är registrerat hos Finansinspektionen med iakttagande av den lagen. 3.